Seminar Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij bo potekal od 7. do 8. aprila

Seminar je namenjen zaposlenim na področju poslovanja in financiranja podjetij, kreditnim analitikom, komercialistom ter vsem, ki jih obravnavna tematika
zanima. Prijave so možne do 4. aprila, preko prijavnice.

Program dela na seminarju je na voljo tukaj.