Seminar Bančna regulativa in upravljanje tveganj bo potekal od 10. do 11. maja

Seminar bo potekal prek MS Teams. Povezava na vabilo in program.