Spremembe insolvenčne zakonodaje so nujne

Na 12. strokovnem srečanju glede aktualnih vprašanj insolvenčnega prava, ki je potekalo od 22. do 23. septembra v Portorožu, je na panelni razpravi o položaju zavarovanih upnikov v postopkih prestrukturiranja po sodbi US RS Up-319/19 z dne 15.4.2021 kot govorec poleg dr. Jake Cepca, Tomaža Bajca in Urha Šuštarja sodeloval tudi Boris Bajt, vodja lizing področja pri Združenju bank Slovenije. Glede na izkazano prakso je opozoril, da so zakonodajne spremembe nujne, med drugim tudi kazenskega zakonika po vzoru nemške zakonodaje in z uvedbo vsaj prekrškov, če že ne kaznivih dejanj in sicer kot je to urejeno v nemški zakonodaji za kršitev pravil finančnega poslovanja v Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenahanju.

Povezava na program srečanja
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 22. september 2021