Študija Evropske bančne federacije in družbe Oliver Wyman razkriva način za sprostitev obsežnega bančnega financiranja in gospodarske rasti

Evropska bančna federacija (EBF) in družba Oliver Wyman sta danes objavila študijo, ki se poveča analizi bančnega regulativnega in nadzornega okvirja Evropske unije ter njegovega vpliva na banke in gospodarstvo. Študija ugotavlja, da bi zgolj s ponovnim pregledom sedanjih kapitalskih zahtev in nadzornih postopkov lahko zagotovili približno 4 bilijone EUR dodatnih bančnih posojil za financiranje zelenega in digitalnega prehoda ter krepitev konkurenčnosti gospodarstva EU.

»Evropski bančni sektor je močan in odporen. Smo v dobrem položaju, da pomagamo Evropi pri spopadanju z izzivi, s katerimi se soočamo, zlasti s potrebo po rasti. Brez rasti bomo težko zagotavljali obrambo in varnost, javne storitve in zeleni prehod, ki si ga vsi želimo in potrebujemo. Evropske banke so pripravljene nameniti več kapitala za spodbujanje te rasti, vendar pa je treba zagotoviti, da regulativni in nadzorni okvir ne ustvarjata omejitev, ki presegajo druge regije, vključno z ZDA. Če želi Evropa tekmovati in zmagovati na današnjih svetovnih trgih ter izkoristiti priložnosti, ki jih ustvarjajo zeleni in digitalni prehodi, moramo zagotoviti okvire, ki ta cilj podpirajo,« je dejala Ana Botín, predsednica EBF in izvršna predsednica Banco Santander.

Študija ugotavlja, da je evropski bančni sektor glede sposobnosti financiranja v slabšem položaju v primerjavi z bankami v ZDA.

  • Pristop EU za določanje kapitalskih zahtev bolj zapleten, nadzornikom daje večjo diskrecijsko pravico in je manj pregleden. Evropske banke se soočajo z višjimi kapitalskimi zahtevami kot banke v ZDA, pri čemer se pričakuje, da bodo nove kapitalske zahteve, povezane s podnebjem, bolj kaznovale banke v EU kot banke v ZDA.
  • Sredstva v depozitnih in reševalnih skladih držav članic EU so skoraj dvakrat višji v primerjavi s podobnimi bankami v ZDA.
  • Bančni sektor v EU ne zasluži stroškov kapitala, medtem ko so se konkurenti v ZDA vrnili na dobičkonosnost pred krizo.
  • Še vedno obstajajo strukturne ovire za konsolidacijo bank v evroobmočju, kar preprečuje uresničevanje sinergij na trgih.
  • Kapitalska unija v EU ostaja premalo razvita, kar onemogoča oblikovanje trga listinjenja, ki bi sprostil znatno posojilno sposobnost v bančnem sistemu EU.

Vsled navedenega je Evropska bančna federacija v sporočilu za javnost predstavila tudi politična priporočila za nujno posodobitev okvirja ter pogojev za poslovanje evropskih bank in sicer:

  1. Oblikovalci politik bi morali okrepiti svoja prizadevanja za dokončanje evropske bančne unije in unije kapitalskih trgov. Poenostaviti je treba tudi sedanji zapleten in drag režim reševanja.
  2. Oblikovalci politik bi morali spodbujati trg listinjenja, ki je trenutno (vključno z Združenim kraljestvom) 17-krat manjši od ameriškega. Dobro zasnovano listinjenje bo namreč zagotovilo učinkovito orodje za banke, da sprostijo svoje bilance stanja in sprostijo kapital, kar bo omogočilo prenos tveganj na vlagatelje.
  3. Nadzorniki bi morali dati večji poudarek racionalizaciji in povečanju učinkovitosti ključnih procesov (postopek nadzorniškega pregleda in ocenjevanje ali testiranje izjemnih situacij) in biti bolj pozorni na kršitve enakih konkurenčnih pogojev v državah EU. Ker se Basel III v celoti izvaja, morajo zato organi nujno zagotoviti, da banke EU ne bodo v slabšem položaju na svetovnih konkurenčnih trgih.

 

Povezava na študijo: The EU Banking Regulatory Framework and its Impact on Banks and the Economy.

Vir: EBF Press Release

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 27. januar 2023