Uporaba nove verzije sporočil – migracija na različico 2019 standarda ISO 20022

A. Začetek uporabe nove različice ISO 20022 standarda verzija 2019

 

Na spletni strani Združenja bank so objavljeni novi priročniki:

  • Priročnik ISO 20022 za kreditna plačila
  • Priročnik ISO 20022 za SEPA direktne obremenitve
  • Priročnik ISO 20022 za kreditna plačila v B2B načinu izmenjave podatkov

 

V medbančnem okolju se pričnejo nove verzije sporočil uporabljati od 17. marca 2024 dalje. V slovenskem bančnem okolju bodo vse banke in hranilnice zagotavljale prehodno obdobje v katerem bodo komitenti lahko izmenjevali sporočila v stari verziji ISO 20022.

 

B. Strukturiran naslov v plačilnih sistemih 

V začetku junija 2023 je Evropski plačilni svet  (EPC) naslovil uradno pismo na številna evropska korporativna in industrijska združenja, v katerem je izpostavil morebitna vprašanja v zvezi s prehodom na različico standarda ISO 20022 verzija 2019. 

Ob rednih prenovah in razvoju informacijskih sistemov je treba upoštevati tudi veljavna pravila shem EPC glede uporabe strukturiranih naslovov. Smiselno je tudi, da aktivno spremljate obvestila banke ali hranilnice oz. morebitna vprašanja naslovite na svojo banko ali hranilnico.

 

 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 15. marec 2024