Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci v švicarskih frankih

Danes je Ustavno sodišče Republike Slovenije objavilo sklep, sprejet na seji 10. marca 2022, da začasno, to je do končne odločitve, zadrži izvrševanje Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih (ZOPVTKK). Navedeno med ostalim pomeni, da bankam ne tečejo roki za izvajanje obveznosti po ZOPVTKK.

Ustavno sodišče je sklep sprejelo soglasno.

Kot je znano, je pobudo na Ustavno sodišče za oceno ustavnosti in začasno zadržanje izvajanja Zakona vložilo deset bank, in sicer 28. februarja 2022. Združenje bank je poudarjalo, da je zakon v več pogledih neskladen z ustavo, saj med drugim retroaktivno posega v veljavno sklenjena pogodbena razmerja, krši načelo pravne varnosti, enakosti, pravico do zasebne lastnine in posega v svobodno gospodarsko pobudo.  Zakon je v neskladju z evropskim in slovenskim pravnim redom, hkrati pa je v določenih delih tudi neizvedljiv.

Povezava na sklep U-I-64/22, U-I-65/22: https://www.us-rs.si/odlocitev/USZZ103.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 14. marec 2022