V začetku septembra je zaživela spletna stran Društva upokojencev NLB

Letos v začetku septembra je zaživela spletna stran Društva upokojencev NLB: https://www.upokojencinlb.si.

Društvo bo prek spletne strani obveščalo o svojih aktivnostih, starejšo populacijo bo opozarjalo  na pomembne ter koristne informacije. Spletna stran bo služila tudi za vzpostavitev kontaktov z novimi člani.

 

Ljubljana, 5. september 2022