Večina poslovalnic bank in hranilnic bo v času »lockdowna« poslovala po nespremenjenem urniku

Stranke bank in hranilnic obveščamo, da bodo poslovalnice bank v času od 1. aprila in do 11. aprila 2021, ko bo trajalo vnovično zapiranje gospodarstva in javnega življenja, ki ga je zaradi zaostrenih zdravstvenih razmer sprejela vlada, po večini poslovale po nespremenjenem oz. običajnem urniku. Dostop do večine bančnih storitev bo torej v tem času nemoten.

Izjeme glede delovnega časa so lahko posamične poslovalnice, zaradi česar strankam predlagamo, da morebitne spremembe poslovnega časa pred obiskom poslovalnice preverite na spletnih straneh bank in hranilnic, preko elektronske banke ali s klicem v kontaktni center.

Svetujemo še, da poslovalnice obiščete le v nujnih primerih in da za opravljanje bančnih storitev še naprej v čim večji meri uporabljate digitalne poti oz. spletne in mobilne banke, bankomate in po potrebi tudi kontaktne centre bank ter hranilnic. V primeru obiska poslovalnice pa je treba dosledno upoštevati preventivne zdravstvene ukrepe in napotke.
 

Povezava na delovni čas poslovalnic bank in hranilnic

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 31. marec 2021