Vsa izobraževanja

Domača stran / Vsa izobraževanja
Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.

Kontakt

Matej Krumberger, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, namestnica vodje Izobraževalnega centra

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Vsa izobraževanja

V rubriki so navedeni vsi izobraževalni programi, ki so do konca leta predvideni glede na terminski plan Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije.

Regulativa
Bančna regulativa in upravljanje tveganj
Termin:
08. maj
Prijave do:
06. maj
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
10. maj - 30. maj
Prijave do:
06. maj
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Trajnostni razvoj
Termin:
10. maj - 30. maj
Prijave do:
06. maj
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma – o...
Termin:
10. maj - 30. maj
Prijave do:
06. maj
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma - pro...
Termin:
10. maj - 30. maj
Prijave do:
06. maj
E-izobraževalni programi
Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma
Termin:
10. maj - 30. maj
Prijave do:
06. maj
E-izobraževalni programi
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
10. maj - 30. maj
Prijave do:
06. maj
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Investicijsko svetovanje, pripravljalni seminar za brokerski izpit B
Termin:
13. maj - 14. maj
Prijave do:
07. maj
Poslovanje s pravnimi osebami, Računovo...
Analiza načrtov in denarnih tokov podjetij
Termin:
16. maj
Prijave do:
08. maj
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Gospodarjenje s finančnimi instrumenti strank, pripravljalni seminar za br...
Termin:
27. maj - 28. maj
Prijave do:
21. maj
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o trajnostnem financiranju
Termin:
04. junij
Prijave do:
22. maj
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 6. junij
Termin:
06. junij
Prijave do:
28. maj
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Menjalniško poslovanje
Termin:
06. junij
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Bančna konferenca / Banking Conference
Termin:
14. junij
Prijave do:
07. junij
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
Termin:
17. september
Prijave do:
09. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
Termin:
17. september
Prijave do:
09. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
Termin:
17. september
Prijave do:
09. september
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica 1. oktober
Termin:
01. oktober
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Menjalniško poslovanje
Termin:
01. oktober
TBA
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Posvet o plačilnih storitvah
Termin:
27. november
TBA