Vsa izobraževanja

Domača stran / Vsa izobraževanja
Izobraževalni center Združenja bank Slovenije izvaja strokovno dopolnilno izobraževanje in usposabljanje kadrov za bančno poslovanje. Izobraževalni programi zajemajo tako splošna finančna kot specializirana znanja s področja bančništva, kjer smo priča stalnim in hitrim spremembam. Te narekujejo tudi hitro odzivanje, prilagajanje in stalen razvoj novih izobraževalnih programov, ki sledijo potrebam članic ter svetovnim trendom. Tako je skrb za kvaliteten in pravočasen prenos strokovnih znanj zaposlenim v bančništvu naše glavno vodilo, saj sta znanje in človeški kapital neločljiv vir in osnova za oblikovanje poslovne strategije vsakega podjetja, in sta ključna elementa, ki razlikujeta uspešno od neuspešnega podjetja.
Kontakt

Viljenka Markič Simoneti, vodja Izobraževalnega centra

Ksenija Jaklin, strokovna sodelavka

Tel.: +386 (0)1 24 29 700

ic@zbs-giz.si | YouTube

Vsa izobraževanja

V rubriki so navedeni vsi izobraževalni programi, ki so do konca leta predvideni glede na terminski plan Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije.

E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
08. sep - 30. sep
Prijave do:
02. september
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
08. sep - 30. sep
Prijave do:
02. september
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
08. sep - 30. sep
Prijave do:
02. september
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
08. sep - 30. sep
Prijave do:
02. september
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
08. sep - 30. sep
Prijave do:
02. september
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Trajnostno financiranje - novo
Termin:
08. sep - 30. sep
Prijave do:
02. september
Strokovna srečanja in posveti
Posvet o odkrivanju in preprečevanju pranja denarja
Termin:
13. september
Prijave do:
06. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Finančni instrumenti in investicijske storitve
Termin:
15. september
Prijave do:
07. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Finančni instrumenti in investicijske storitve
Termin:
16. september
Prijave do:
07. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Finančni instrumenti in investicijske storitve - izpit
Termin:
19. september
Prijave do:
07. september
Plačilni promet, gotovinsko in kartičn...
Posvet o plačilnih storitvah
Termin:
21. september
Prijave do:
13. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za investicijskega svetovalca (B)
Termin:
22. september
Prijave do:
14. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za upravljalca premoženja (C)
Termin:
22. september
Prijave do:
14. september
Finančni trgi (zakladništvo, investici...
Brokerski izpit za izvrševalca naročil za račun strank (A)
Termin:
22. september
Prijave do:
14. september
Strokovna srečanja in posveti
Posvet pravnikov
Termin:
27. september
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Strokovno srečanje članov nadzornih svetov in uprav bank
Termin:
05. oktober
TBA
Šole
Bančna šola, 1. del
Termin:
10. okt - 14. okt
Prijave do:
26. september
Strokovna srečanja in posveti, Upravlja...
Posvet o upravljanju tveganj v bankah in hranilnicah
Termin:
19. okt - 20. okt
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet informatikov v bankah
Termin:
26. oktober
TBA
E-izobraževalni programi, Plačilni pro...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
10. november
TBA
Šole
Bančna šola, 2.del
Termin:
14. nov - 18. nov
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Dan slovenskih bančnikov
Termin:
25. november
TBA
Strokovna srečanja in posveti
Posvet računovodij
Termin:
30. november
TBA
E-izobraževalni programi
GDPR in varstvo osebnih podatkov
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Poslovanje s ...
Potrošniško kreditiranje nepremičnin
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma za banke in hraniln...
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma za leasing družbe
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Računovodstv...
DAC6- obdavčenje pri čezmejnih aranžmajih
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi
Preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, osnovni program
Termin:
01. dec - 16. dec
TBA
E-izobraževalni programi, Plačilni pro...
Prepoznavanje pristnosti in primernosti gotovine - delavnica
Termin:
06. december
TBA