Združenje bank objavlja novo različico referenčnega vprašalnika za pridobivanje podatkov o ESG vidikih poslovanja podjetij.

Cilj vprašalnika s področja ESG je, da banke in hranilnice pravočasno in skrbno zaznajo tveganja s področja ESG, ki imajo ali bi v prihodnosti lahko imela pomemben vpliv na poslovanje podjetja. Nova inačica vprašalnika, ki je pripravljena v slovenskem in angleškem jeziku, poleg nekaterih redakcijskih sprememb vključuje:

a) novo vprašanje pod zap. št.. 98, ki sprašuje po letni količini odpadkov (v tonah), ki jih je podjetje recikliralo, ter

b) nov zavihek z dodanimi vprašanji, ki so specifična za posamezne gospodarske panoge.

Vnašalec podatkov je na morebitno izpolnitev dodatnih, panožno specifičnih vprašanj opozorjen z vnosom dejavnosti, s katero podjetje ustvari največ prihodkov, v polje pod zap. št. 12.

 

Povezava na vprašalnik.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 21. november 2023