Združenje bank Slovenije je postalo podporni član mednarodne bančne zveze za brezogljično bančništvo Net Zero Banking Alliance

Sreda, 3. novembra 2021: Združenje bank Slovenije je postalo podporni član mednarodne bančne zveze Net-Zero Banking Alliance in s tem dodatno potrdilo namero slovenskega bančnega sektorja za podporo prizadevanjem za doseganje nacionalnih, evropskih  in globalnih podnebnih in okoljskih ciljev.

Združenje bank Slovenije je v petek, 29. oktobra 2021, kot peto združenje evropskih bančnih sistemov   uradno pridobilo status podpornika mednarodne pobude Net-Zero Banking Alliance, ki jo vodijo Združeni narodi in je osredotočena na uresničitev ambicij bančnega sektorja, da uskladi svoje zaveze s Pariškim podnebnim sporazumom. S to potezo se Združenje bank Slovenije zavezuje, da bo dodatno krepilo svoja prizadevanja za pospešitev prehoda bančnega sektorja k financiranju razogljičenega gospodarstva in nudilo podporo ambicijam svojih članic za doseganje tega cilja ter izpolnjevanje novih regulatornih zahtev in pričakovanj na področju upravljanja podnebnih tveganj.

Zavezništvo Net-Zero Banking Alliance, ki ga vodi bančna industrija, je bilo ustanovljeno aprila 2021 in združuje preko 90 bank iz 39 različnih držav, ki predstavljajo več kot 40 % bilančne vsote svetovnega bančništva in so se s pristopom k zavezništvu zavezale k uskladitvi svojih kreditnih in naložbenih portfeljev s ciljem ničelnih neto emisij do leta 2050. Cilj zavezništva je zagotoviti mednarodno skladen okvir in vzpostaviti smernice za poslovanje, ki bodo temeljile na izkušnjah pionirskih bank.

Ob sprejetju Združenja bank Slovenije v zvezo je Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica združenja, poudarila, da ZBS v vlogi podpornika pobude utrjuje pomembnost vloge bank pri razogličenju realnega gospodarstva. V tej vlogi si bo Združenje bank Slovenije prizadevalo za čim celovitejšo informiranost svojih članic in drugih deležnikov o smernicah te zveze ter nudilo podporo pri njihovem uresničevanju, saj lahko le skupno in usklajeno delovanje širše družbe privede do želenih okoljskih ciljev.

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 3. november 2021