Združenje bank Slovenije krepi sodelovanje tudi na Balkanu

7. junija 2021 je v okviru t. im. Balkan Business Week, ki ga organizira Inštitut za ekonomijo in management Heidelberg Skopje, potekala konferenca na temo pregleda, izzivov in obetov za naprej glede ekonomske situacije v EU ter na Balkanu. V panelni razpravi glede vloge balkanskega finančnega sektorja pri spodbujanju gospodarske rasti v regiji je poleg Vladimira Gligorova iz dunajskega inštituta za mednarodne ekonomske študije, Dejana Šoškića, bivšega guvernerja srbske centralne banke, Zorana Grubishica, prodekana beograjske bančne akademije, Nine Nedanoske, predsednice nadzornega sveta Ohridske Banke, Sophie Ziakou, svetovalke gršega bančnega združenja, sodelovala tudi direktorica Združenja bank Slovenije, Stanislava Zadravec Caprirolo.
 

Povezava na program konference
 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 7. junij 2021