Združenje bank Slovenije se pridružuje stališču, da ureditev, ko stroški testiranja bremenijo delodajalce, negativno vpliva na celotno slovensko gospodarstvo ter, da naj vlada zagotovi ustrezno ureditev testiranja

Združenje bank Slovenije se pridružuje stališču Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, objavljenem dne 9. septembra 2021, da strošek testiranja zaposlenih nikakor ne more bremeniti delodajalcev, da delodajalci ne morejo kriti stroškov testiranja zaposlenim, ki se ne želijo odločiti za brezplačno alternativo – cepljenje ter, da prelaganje finančnega bremena testiranja na delodajalce ne bo prispevalo k višji stopnji precepljenosti prebivalstva.

Zaradi razlogov obrazloženih v navedeni objavi, dne 9.9.2021, Združenje bank Slovenije podpira predloge:

  • da zaposleni, ki se ne želijo odločiti za brezplačno cepljenje, razen v primeru iz utemeljenih zdravstvenih razlogov,  in morajo na delovnem mestu izpolnjevati predpisane pogoje za varovanje zdravja, stroške testiranja krijejo  sami,
  • da se čas testiranje ne všteva v delovni čas zaposlenih ter,
  • da se določijo tudi pravne podlage, ki bodo delodajalcem omogočale preverjanje izpolnjevanja pogojev za varovanje zdravja pri in v primeru neizpolnjevanja tega pogoja omogočale ustrezno ukrepanje.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 10. september 2021