ZBS B2B komunikacijski vmesnik

Na voljo je nova različica ZBS B2B komunikacijskega vmesnika 2.13, ki glede ne prejšnjo različico 2.12, prinaša nove funkcionalnosti

 

Pomoč porabnikom

V primeru, da imate glede ZBS B2B komunikacijskega vmesnika tehnične težave, lahko vaše vprašanje naslovite na zbs.support@adacta.si. Vsebinska vprašanja naslovite na institucijo, ki ji poročate, splošna IT vprašanja pa vašemu IT oddelku ali zunanjemu izvajalcu, ki vam takšno podporo nudi.

V vsakem primeru pred tem natančno proučite Tehnično dokumentacijo ZBS B2B in tehnične zahteve institucije, ki ji poročate.
 

Visoka razpoložljivost

Rešitev sedaj omogoča postavitev v način visoke razpoložljivosti za vlogi Ponudnika (in/ali) Naprednega odjemalca. Razpoložljivost je mogoče zagotoviti s postavitvijo spletnih strežnikov v NLB gručo kot tudi s postavitvijo aplikacijskega dela (ZBSB2BService) v NLB gručo. Tovrstni gruči omogočata nemoteno delovanje v primeru izpada posameznega člana gruče kot tudi povečanje zmogljviosti sistema s povečanjem števila članov gruče. Slednja sama skrbi za razporejanje bremen med člani gruče.


Obveščanje

Omogočeno je nastavljanje obveščanja glede na tip sporočila, interval ter pošiljatelja. Dodatno je možno obveščanje tudi v primeru izpada prejema določenega sporočila. Obe funkcionalnosti sta možni z uporabo nastavitve pravil. Za vsako izmed njih lahko določimo svojo skupino prejemnikov obvestila.
 

Možnost takojšnjega pošiljanja

Iz zalednega sistema je mogoče poklicati ZBSB2B vmesnik in zahtevati takojšnje pošiljanje sporočila. Tako ni potrebno čakati na periodo pošiljanja ampak se prenos izvede takoj in status vrne klicatelju.
 

Avtomatično arhiviranje dnevniških zapisov

Možno je nastaviti avtomatizem izvoza podatkov na določeno časovno periodo.
 

Novejša oblika algoritma za e-podpis

Poleg obstoječega algoritma SHA1RSA je podprta tudi novejša različica SHA2RSA. S tem se poveča verodostojnost elektronskega podpisa sporočil v izmenjavi.
 

Podpora MS Windows 10 OS in opustitev MS Windows Vista OS
 

Skladnost s tehničnim standardom ZBSB2B

Skladnost delovanja Naprednega odjemalca – metoda ReceivePackage se ne uporablja v komunikaciji s ponudniki. Razen v primeru da to eksplicitno nastavimo.  Natančneje so izvedeni tudi scenariji ob napakah pri prenosih sporočil.Združenje bank Slovenije
28. september 2018
 Tehnična specifikacija ZBS B2B - komunikacijskega standarda za izmenjavo sporočil med partnerji in bankami, v 2.13

Za prenos brezplačne Programske rešitve ZBS B2B komunikacijskega vmesnika: Namestitveni paketi, tehnična dokumentacija, uporabniška navodila, ki ustreza Tehnični specifikaciji ZBS B2B - komunikacijskega standarda za izmenjavo sporočil med partnerji in bankami v 2.13, se morate strinjati z naslednjimi informacijami in pogoji uporabe:
 

 1. ZBS B2B je javen, odprt komunikacijski standard, ki opredeljuje varen in zanesljiv protokol izmenjave sporočil med bankami in katerimikoli partnerji.
   
 2. Komunikacijski vmesnik ZBS B2B je programska rešitev, ki omogoča zaledni rešitvi ali drugemu neodvisnemu informacijskemu sistemu uporabnika/izvajalca izmenjavo sporočil v skladu s standardom izmenjave sporočil med partnerji in bankami. Komunikacijski vmesnik ZBS B2B se lahko uporablja za izmenjavo kakršnihkoli sporočil.
   
 3. Združenje bank Slovenije (v nadaljevanju ZBS) bo standard in komunikacijski vmesnik ZBS B2B z vso spremljajočo dokumentacijo (tehnična dokumentacija in uporabniška navodila) ažurno objavljal na svoji spletni strani ZBS ob vsakokratni spremembi.
   
 4. Komunikacijski vmesnik ZBS B2B je last Združenja bank Slovenije – GIZ, Ljubljana. Združenje bank Slovenije uporabnikom rešitve ne more zagotavljati tehnične pomoči glede namestitve rešitve in glede morebitnih napak v delovanju zaradi neustrezne namestitve rešitve. Vsa potrebna navodila za namestitev in uporabo so zapisana v tehnični dokumentaciji in uporabniških navodilih.
   
 5. Uporabnik lahko na lastno odgovornost brezplačno uporablja komunikacijski vmesnik ZBS B2B, za lastne potrebe izvajanja izmenjave sporočil z bankami ali drugimi partnerji.
   
 6. Uporabniku ni dovoljeno komunikacijskega vmesnika ZBS B2B (v nadaljevanju rešitev) prodajati tretjim osebam ali kakorkoli dajati na voljo kot samostojen sklop ali kot sestavni del drugih informacijskih rešitev. Prav tako ni dovoljeno prodajati oz. nuditi storitev, povezanih z komunikacijskim vmesnikom ZBS B2B, brez pisnega dovoljenja ZBS. Rešitev je na voljo v taki obliki in funkcionalnosti, kot je, vsakršno spreminjanje rešitve je prepovedano.
   
 7. ZBS ne prevzema nobene odgovornosti oz. jamstev za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitev ter posledice, ki nastanejo z njegovo uporabo, prav tako ni odgovorno za kakršnokoli neposredno, posredno, naključno, posebno, kazensko ali posledično škodo in tudi ne za morebitno izgubo dobička, prihodka, podatkov ali uporabe podatkov zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe rešitve.
   
 8. V primeru, da imate glede ZBS B2B komunikacijskega vmesnika tehnične težave, lahko vaše vprašanje naslovite na zbs.support@adacta.si. V vsakem primeru pred tem natančno proučite Tehnično dokumentacijo ZBS B2B in tehnične zahteve institucije, ki ji poročate.

   

258,21 kB
Najpogostejša vprašanja podjetij/institucij v zvezi z komunikacijskim vmesnikom ZBSB2B in odgovori Združenja, objava: 6. 03. 2019
36,32 kB
Potrdilo o opravljenem varnostnem pregledu ZBS B2B komunikacijskega vmesnika, objava: 1. 10. 2015
79,04 kB
Za izmenjavo podatkov/sporočil z vašo banko ali hranilnico lahko uporabite brezplačen Komunikacijski vmesnik ZBS B2B, informacije za stranke bank in hranilnic, objava: 18. 05. 2015
28,63 kB
Obrazec za komitente bank in hranilnic o pristopu k testiranju izmenjave sporočil preko komunikacijskega vmesnika ZBS B2B za komitente bank in hranilnic, objava: 19. 06. 2015
28,71 kB
Obrazec za komitente bank in hranilnic o pristopu k uporabi komunikacijskega vmesnika ZBS B2B, objava: 19. 06. 2015