Bančni pravniki na posvetu o aktualnih temah

Petek, 24. september 2021: Včeraj je potekal posvet pravnikov v bankah in hranilnicah, ki ga je organiziral Izobraževalni center Združenja bank Slovenije. Posvet ima že zelo dolgo tradicijo, na njem so vedno v ospredju aktualne teme. Posveta so se udeležili bančni pravniki iz različnih segmentov bančnega poslovanja iz številnih bank in hranilnic, ki poslujejo v Sloveniji. Udeleženci so pozorno prisluhnili predstavitvam, ki so jih podali predavatelji iz strokovnih in bančnih krogov.

Uvodoma je direktorica Združenja Stanislava Zadravec Caprirolo v svojem nagovoru pozdravila udeležence posveta in izpostavila pomembno vlogo pravnikov v bankah, še posebej v sedanjih razmerah poslovanja v času Covid-19. Maša Grgurevič Alčin iz Deželne banke Slovenije, predsednica Odbora za pravna vprašanja pri Združenju bank Slovenije, je prav tako pozdravila  navzoče ter povzela teme letošnjega posveta in v nadaljevanju moderirala posvet.

Navzoči so prisluhnili različnim temam. Peter Pavlin, Ministrstvo za pravosodje, je predstavil predvidene novosti, ki jih bo prinesel novi ZVOP-2, Nina Plavšak je spregovorila o varstvu potrošnikov in spremembah splošnih pogojev ter nato še o utesnitvi izvedenih pravic po ZZK-1, Bojan Šporar in Gregor Pajek (oba Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partners) pa sta izpostavila pomembnejše novosti zadnje novele ZGD-1.

V drugem delu posveta je Ana Štiherl, Banka Slovenije, predstavila novosti novega ZBan-3, Urška Cvelbar, Ministrstvo za finance, in Marko Jernejčič, Nova Ljubljanska banka, pa sta spregovorila o reformi referenčnih obrestnih mer.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 24. september 2021