Bančni sektor dogovoril uporabo enotnih obrazcev za oceno vpliva poplav na poslovanje podjetij

Članice Združenja bank Slovenije so pripravile enoten referenčni vprašalnik, ki je v skladu z veljavno regulativo s področja rednega spremljanja poslovanja dolžnikov namenjen izdelavi prve ocene neposrednih in posrednih vplivov avgustovske vodne ujme na kreditno tveganje podjetij ter potreb slednjih po začasnih odlogih obstoječih kreditnih obveznosti ali dodatnih financiranjih. Vprašalnik je pripravljen v obliki Excelove datoteke in je objavljen tukaj.

 

Vprašalnike bo večina bank in hranilnic aktivirala v tem tednu in jih bo uporabljala enotno s ciljem, da potrebne podatke zbere najkasneje do 10. septembra 2023 in ob tem v čim večji meri zmanjša administrativno breme svojih strank.

 

Banke in hranilnice v nedavnih poplavah prizadeta podjetja ob tem pozivajo, da čimprej kontaktirajo svoje poslovne skrbnike in jim predstavijo prve učinke naravne ujme na njihovo poslovanje ter potrebe po finančnih storitvah.

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 21. avgust 2023