Brezposelnost

Ob izgubi redne zaposlitve se brezposelna oseba prijavi na ustrezni ustanovi, da si uredi prejemanje denarnega nadomestila in druge zadeve. Zaradi izgube rednega priliva iz osebnega dohodka se dohodek na družinskega člana zmanjša, kar lahko privede do težav pri rednem pokrivanju mesečnih obveznosti (limit, kredit, življenjski stroški idr.).

Če imate težave z odplačevanjem obveznosti, se je treba s tem čim prej soočiti, odlašanje namreč težave le povečuje. Sestaviti je treba načrt za poplačilo dolga, pri iskanju poti za poravnavo obveznosti pa lahko banka pomaga na več načinov.

Ob izgubi zaposlitve ima dolžnik možnost, da banko zaprosi za odlog plačila kredita (moratorij za plačilo – banke ga po navadi odobrijo za največ šest ali 12 mesecev) ali za reprogram kredita (podaljšanje dobe odplačevanja), s čimer si lahko zmanjša obrok.

Zavarovalnice ponujajo tudi zavarovanje za primer brezposelnosti, kjer ob plačilu premije zagotavljajo izplačevanje dogovorjenega mesečnega nadomestila do ponovne zaposlitve oz. praviloma za največ šest mesecev.

Povezana opozorila

Dogovor z banko o začasnem prenehanju plačevanja obveznosti (brezposelnost)

Če ste izgubili zaposlitev, najprej preverite, ali ste ob najemu kredita sklenili kakšno zavarovanje za primer brezposelnosti, v okviru katerega bi del vaših obveznosti lahko prevzela zavarovalnica. Pomembno je, da se v primeru težav pri odplačevanju kredita čim prej oglasite v banki, še preden pride do zamud pri plačilu.

Banke posameznikom, ki so ostali brez dohodkov in imajo najet kredit, po individualni obravnavi lahko odobrijo odlog plačila obveznosti za določeno dobo. V tem času običajno kreditojemalec plačuje vsaj obresti ali pa znižano anuiteto (obrok). Z banko se je možno dogovoriti tudi za daljšo dobo odplačevanja kredita, kar sicer lahko pomeni nekaj višje obresti, hkrati pa manjše mesečne obveznosti. Za vse spremembe pogojev za kredit, ki zahtevajo individualno obravnavo, banke običajno zaračunajo neko nadomestilo.

Zmanjšanje pravic oz. ugodnosti ob izgubi osebnega dohodka

Glavni dejavnik pri presoji bonitete bančne stranke so redni prilivi, kot so plača, pokojnina, renta ipd., zato ob njihovi izgubi ali zmanjšanju stranka lahko izgubi nekatere pravice:

  • Pri stranki, ki uporablja kartico ali ima odobren limit, banka preverja redne prilive, zato lahko ob njihovi spremembi določi nižji limit in manjši znesek zaupanja na kartici.
  • Pri odobravanju kredita banka preverja kreditno sposobnost, ta pa je odvisna predvsem od rednih mesečnih prilivov, kot je plača. Če se ta zniža, bo znesek odobrenega kredita nižji.

Če vam je obrok kredita od plače trgal delodajalec in ste zdaj izgubili priliv (ali pa ste se upokojili), vam svetujemo, da se z banko dogovorite za drugačen način plačevanja (s trajnim nalogom, univerzalnim plačilnim nalogom). Banka bo namreč pri odobritvi novih storitev preverila tudi, ali ste svoje obveznosti v preteklosti pravočasno poravnavali.

Ob zmanjšanju prilivov ali omejitvah in blokiranju sredstev na računu (po odredbi sodišča, davčne uprave) vam je banka dolžna omejiti razpolaganje s sredstvi. V tem primeru vam glede na vrsto izvršbe (sodna, davčna) pripadajo z zakonom določen del minimalne plače in različni socialni transferji (otroški dodatki, socialna pomoč itd.), vendar le v tekočem mesecu. Če teh ne dvignete takoj, lahko banka ob prejemu naslednjega enakega nakazila iz istega vira stara sredstva porabi za poplačilo obveznosti.

Predčasna razvezava depozita

Pogoje za predčasno razvezavo depozita banka običajno navede že v pogodbi o sklenitvi vezanega depozita. V tem primeru prizna nižjo obrestno mero, kot če bi bila sredstva vezana do poteka vezave, hkrati pa vam obračuna še stroške razvezave. Drugačni so lahko ti pogoji ob izrednih dogodkih (smrt, izselitev iz države, ločitev itd.). V teh okoliščinah bo vaš primer obravnavala individualno.

Velikokrat je za komitenta ugodneje, da namesto razvezave depozita najame premostitveni kredit, kjer je obrestna mera običajno za eno do tri odstotne točke višja od obrestne mere na vezanem depozitu, najeti pa je možno zneske do okoli 90 odstotkov zneska vezanega depozita. Ob najetju premostitvenega kredita, ki se poplača ob poteku depozita, banka lahko zaračuna tudi stroške odobritve.