Evropski teden denarja je letos namenjen predvsem ozaveščanju o prevarah

Letošnji svetovni, ki je hkrati tudi Evropski teden denarja, bo potekal od 18. do 24. marca. Ob tej priložnosti bo Izobraževalni center Združenja bank Slovenije v marcu izvedel vrsto izobraževalnih dogodkov, ki so namenjeni dvigu finančne pismenosti tako mladih kot tudi odraslih.

 

Evropska bančna federacija in nacionalna bančna združenja iz vse Evrope bodo v tem tednu organizirala številne finančne izobraževalne dogodke za različne starostne skupine prebivalstva. Ker so po vsej Evropi v porastu spletne prevare, je letos osrednji vsebinski poudarek na ozaveščanju o prevarah, in kako se pred njimi zaščititi. Kot je znano, Združenje bank v sodelovanju s članicami, bankami in hranilnicami, že drugo leto zapored pod imenom Pazi.se. izvaja celoletno kampanjo ozaveščanja javnosti glede tveganj spletnih prevar. Ob tem je treba opozoriti, da so spletne prevare resen družbeni problem, zato ni dvoma, da bi se morala v sistematično ozaveščanje vključiti tako vlada, pristojna ministrstva, institucije podjetja, telekomunikacijski operaterji, ponudniki spletnih platform, ponudniki programske opreme…, saj smo tovrstnim tveganjem izpostavljeni vsi. Vsebine za dvig splošne digitalne pismenosti pa bi se morale vključiti tudi v osnovne in srednje šole v obliki obveznega učnega predmeta.

 

Izobraževalni center Združenja bank že od leta 2018 dalje v tem tednu izvaja Evropski denarni kviz, ki je del vseevropske iniciative za izboljšanje finančne pismenosti mladih. Najprej po vseh evropskih državah potekajo nacionalni kvizi s pomočjo spletne aplikacije, ki omogoča, da se na tisoče razredov istočasno neposredno preizkuša v znanju iz področja financ. Zmagovalci nacionalnih kvizov se nato pomerijo še med seboj na finalnem tekmovanju v Bruslju.

 

V Sloveniji bo nacionalni kviz za uvrstitev na finale Evropskega denarnega kviza potekal 15. marca, k sodelovanju pa so vabljeni učenci osnovnih šol. Ker je kviz namenjen mladini v starosti od 13 do 15 let, se lahko na nacionalni kviz prijavijo tudi dijaki 1. letnika srednjih šol, ki so rojeni po 19. aprilu 2008. Na spletni strani Združenja bank, na naslovu https://www.zbs-giz.si/financno-opismenjevanje/, so objavljene vaje za pripravo na tekmovanje. Zmagovalci nacionalnih kvizov se bodo nato pomerili v Bruslju, v času od 18. do 19. aprila.

 

Cilj vseh evropskih aktivnosti je dvig zavedanja mladih, da je osnova za dobro upravljanje osebnih financ in sprejemanje pravih finančnih odločitev, ustrezno poznavanje in razumevanje finančnih pojmov ter letos še posebej, varnosti poslovanja v digitalnem svetu.

 

Ob tem je treba izpostaviti še pomembno vlogo in poslanstvo naših učiteljev ter mentorjev, ki so vsako leto pripravljeni prostovoljno aktivno sodelovati ter spodbujati mlade, da se udeležijo tako kviza kot tudi izobraževalnih programov, ki jih izvajamo za osnovne in srednje šole.

 

S ponosom naj še spomnimo na izjemne mlade talente iz OŠ Dušana Muniha iz Mosta na Soči, ki so pod vodstvom predane mentorice Agnes Kozorog, leta 2019 pometli z vso evropsko konkurenco in osvojili prvo mesto na evropskem tekmovanju, s čimer so prislužili tudi lepo denarno nagrado za šolo.

 

Pomembno je, da si vsi skupaj prizadevamo, da mladim ter vsem drugim pomagamo pri razumevanju finančnih pojmov in opozorimo na nevarnosti, da lahko neznanje, neustrezno zavedanje in nepravilne finančne odločitve usodno vplivajo na kakovost našega življenja. 

 

Aktivnosti, ki jih bo v okviru Evropskega tedna denarja izvedel Izobraževalni center Združenja:

 

 

Združenje bank Slovenije
Ljubljana, 20. februar 2024