Izguba, kraja in zloraba bančne kartice

Domača stran / Z banko skozi življenje / Izguba, kraja in zloraba bančne kartice

Če ugotovite, da ste bančno kartico izgubili, ali sumite, da so vam jo ukradli, potem ukrepajte takoj in jo prekličite, saj se le tako lahko zaščitite pred morebitnimi zlorabami. V primeru suma kraje to prijavite tudi na policiji.

Zlorabe bančnih kartic se lahko zgodijo tudi tako, da vaša bančna kartica ob zlorabi ni fizično potrebna. V takšnih primerih storilci predhodno na bankomat ali POS-terminal namestijo kopirno napravo, ki prekopira podatke, obenem pa pogosto s kamero posnamejo še vnos vaše osebne številke (PIN). Svetujemo vam, da si pred izvedbo transakcije bankomat ogledate, in če na njem opazite karkoli sumljivega, to takoj prijavite banki in policiji. Ob vnosu osebne številke (PIN) je priporočljivo z drugo roko zakriti vnos številke.

Večkrat se zloraba bančnih kartic zgodi tudi ob izvedbi spletnih nakupov, zato je priporočljivo, da kupujete le v »preverjenih« znanih spletnih trgovinah.

Za čim hitrejše odkritje zlorab banke svojim komitentom ponujajo storitev SMS-obveščanja o transakcijah, opravljenih na bankomatih in POS-terminalih. Obvestilo o transakciji vam v obliki SMS-sporočila pošljejo na vaš mobilni telefon takoj ob izvedbi transakcije.

Bančno kartico lahko prekličete v vsaki poslovalnici ali po telefonu na številko, ki vam jo je ob izdaji kartice dala banka.

Nekatere banke ponujajo tudi zavarovanje bančnih kartic za primere izgube, kraje in/ali zlorabe. V banki se pozanimajte, kaj zavarovanje vključuje (npr. zavarovanje na potovanjih, osebni predmeti itd.) in za kakšno ceno.

Banke vsak primer zlorabe obravnavajo individualno. Na podlagi ugotovitve dejanskega poteka dogodkov, povezanih z zlorabo, je mogoče določiti odgovornost banke in imetnika kartice ter morebitno razdelitev škode.

Kartico in PIN-kodo morate hraniti ločeno, saj ste za morebitno razkritje PIN-kode krivi sami.

Pomembno je, da vse bančne kartice prekličete v čim krajšem času, saj s tem bistveno zmanjšate možnost zlorabe.

Povezana opozorila

Potovanja v tujino (kartice, tarife, zavarovanja)

Pred potovanjem v tujino preverite, ali v državi, v katero potujete, sprejemajo vaše plačilne kartice. Preverite tudi, kako je država pokrita z bankomati in kakšno provizijo vam bo za dvige zaračunala vaša banka. Praviloma velja, da so v EU provizije podobne kot v Sloveniji, zunaj evroobmočja in EU pa so provizije za dvig gotovine višje.

Preverite tudi, katera tuja valuta se v državi, kamor potujete, najlažje zamenja v lokalno valuto (običajno so to poleg evrov še ameriški dolarji). Bankovce tuje valute je v vaši banki priporočljivo naročiti vnaprej. Banke za pripravo tuje gotovine navadno potrebujejo dva do tri delovne dni.

V telefon si shranite telefonsko številko banke in procesnega centra (24-urni servis za blokiranje kartic). Številko banke najdete na izpiskih prometa na računu, številke klicnih centrov pa tudi na zadnji strani plačilnih kartic.

Preverite še, ali zavarovanja, ki jih imate kot imetniki plačilnih kartic ali računov, veljajo tudi v tujini.

Reklamacije in pritožbe

Priporočamo vam, da reklamacije in pritožbe vedno posredujete osebno in pisno (običajna pošta, elektronska pošta) zaradi naknadnega dokazovanja. Možen je tudi klic v klicni center, kjer se pogovori navadno snemajo.

Banke so v skladu z veljavno zakonodajo pri Združenju bank Slovenije ustanovile tudi neodvisen organ za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki skrbi za izvensodno poravnavo. Postopki pred organom so brezplačni, vsaka stran pa nosi svoje stroške postopka.

Banke imajo v pogodbah oz. splošnih pogojih poslovanja navadno opredeljen tudi čas za odgovor na reklamacijo oz. pritožbo.

V praksi se je pokazalo, da večje število reklamacij izhaja iz uporabe sodobnih tržnih poti (npr. bankomati, spletna trgovina, elektronska banka), kjer ni osebnega stika z bančnim delavcem. Te storitve so običajno cenovno ugodnejše, vendar pa je potrebna večja previdnost pri vnosu podatkov in izvedbi storitve, kar zahteva večjo odgovornost.

Odgovornost pri zlorabi plačilne kartice

Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih omejuje odgovornost tudi za škodo, ki vam je bila povzročena kot imetniku plačilne kartice. Svetujemo vam, da s kartico ravnate skrbno in odgovorno, skladno s priporočili banke, tako da boste lahko banki dokazali, da škoda ni nastala zaradi naklepa ali zaradi vaše malomarnosti. Škodo nad 50 evrov v takšnem primeru krije banka. Primeri zlorab so zelo različni, zato ne obstaja splošno pravilo o določanju odgovornosti, ampak se vsak primer zlorabe obravnava samostojno.