Kreditna sposobnost družin z otroci se je s 1. aprilom zaradi dviga zneska za vzdrževanega družinskega člana za 11,63 EUR na 248,92 EUR še poslabšala

S 1. aprilom se je v skladu z zakonodajo, ki ureja socialno varstvene prejemke za dodelitev denarne socialne pomoči dvignil znesek za vzdrževanega družinskega člana (otroka) iz 237,29 EUR na 248,92 EUR. V skladu s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva mora potrošniku po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb vsak mesec ostati najmanj znesek v višini 76 % minimalne bruto plače, kot jo določa zakon, ki opredeljuje minimalno plačo. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, mu mora ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke za dodelitev denarne socialne pomoči. V praksi to pomeni, da se je potrošnikom, ki preživljajo otroke že drugič letos znižala kreditna sposobnost.

 

Povezava na celotno sporočilo za javnost.