Nakup in prenova nepremičnine

Domača stran / Z banko skozi življenje / Nakup in prenova nepremičnine

Po tehtnem premisleku o nakupu ali prenovi nepremičnine si morate najprej izdelati finančni načrt, kjer predvsem opredelite znesek privarčevanih sredstev, potrebni znesek kredita in delež prihodkov, ki jih lahko namenite za odplačilo kredita.

Višino financiranja je treba prilagoditi finančnim zmožnostim posameznika oz. družine, kar poenostavi tudi proces odobravanja financiranja. Pogoji odplačevanja, sicer opredeljeni v pogodbi, se z leti lahko spremenijo (npr. pri spremenljivi obrestni meri se lahko zaradi rasti referenčne obrestne mere obrok tudi bistveno poveča, pri financiranju v tuji valuti pa se obrok lahko spremeni zaradi valutnega tveganja).

Za vsako financiranje banka zahteva ustrezno zavarovanje, ki je lahko:

 • v obliki zastave nepremičnine, katere vrednost mora biti večja od vrednosti financiranja,
 • s poroki, kjer se poleg kreditojemalčeve preverja tudi kreditna sposobnost poroka,
 • zavarovanje pri zavarovalnici (možno pri manjših zneskih).

Povezana opozorila

Sklenitev pogodbe
Preden sklenete kakršnokoli pogodbo, njeno besedilo pozorno preberite. Pogodbena določila morate razumeti, ob nejasnostih za razlago prosite bančnega referenta. V vsakem primeru vam mora banka na vašo zahtevo vnaprej predložiti vzorec pogodbe z vsemi prilogami, ki jih lahko odnesete tudi v pregled pravnemu ali finančnemu strokovnjaku.

Paziti morate predvsem na:

 • višino zneska,
 • obrestno mero: redno, zamudno in interkalarne obresti,
 • način odplačevanja,
 • roke,
 • stroške, provizije,
 • obveznosti stranke in pravice banke,
 • določila o odstopu od pogodbe ali prekinitvi pogodbe,
 • drobni tisk oz. splošne pogoje poslovanja,
 • način spreminjanja določil,
 • pogodbene kazni,
 • avtomatsko poravnavo obveznosti ob neplačilu,
 • zavarovanja,
 • datum sklenitve pogodbe.

Za večino bančnih poslov veljajo tudi splošni pogoji. Če je tako, morajo biti priloženi k pogodbi.

Sprememba pogodbe je možna s soglasjem obeh strank in mora biti zapisana v aneksu k pogodbi. Za nekatere pogodbe, npr. za transakcijski račun oz. plačilne storitve, veljajo posebne zakonske določbe, ki bankam omogočajo spreminjanje pogodbenih določil na način, da pred uveljavitvijo sprememb obvestijo stranko in ji dajo možnost odstopa od dogovorjene pogodbe brez posledic za stranko.

Na koncu pa še zelo splošno opozorilo: vse, kar se dogovorite z banko, naj bo vedno v pisni obliki.