Banke ponujajo svojim komitentom (za doplačilo ali brezplačno) tudi zavarovanje imetnikov plačilnih kartic za primer zlorabe ali kraje, nezgodna in druga zavarovanja.

Preden pa zavarovanje sklenete, skrbno preberite splošne pogoje posameznih zavarovalnih produktov, kjer so podrobno razloženi pojmi nezgoda, zavarovana nevarnost, zavarovana oseba, trajanje jamstva, obseg zavarovalnega kritja in predvsem tudi dolžnosti zavarovancev.

Le tako boste lahko uveljavili vse koristi, ki jih ponujajo ta zavarovanja in ki vam ob podpisu zavarovalne pogodbe tudi pripadajo.

Posebna opozorila:

  • preverite vsa svoja zavarovanja, sklenjena v okviru kreditnih pogodb ali kartičnega poslovanja (življenjsko ali nezgodno zavarovanje kreditojemalca ali stranke banke),
  • preverite zavarovanje imetnika kartice za primer kraje in zlorabe kartice – pokličite skrbnika v banko,
  • izkoristite vse ugodnosti, ki jih ponuja zavarovanje.

Povezana opozorila

Nezgode

Banke lahko ob odobritvi plačilnih kartic nezgodno ali življenjsko zavarujejo imetnike kartic, pri čemer so upravičenci zavarovanja imetniki kartic. Zavarovanje je navadno le za smrt in določen odstotek invalidnosti oz. odvisno od vrste produkta in bonitete stranke.

Banke strankam omogočajo tudi dodatno zavarovanje, ki imetniku plačilne kartice krije škodo ob kraji (stroški nove kartice, stroški nove denarnice, torbice, zamenjave ključev ipd.), takšno zavarovanje pa se navadno dodatno plača.

Pri najemu kreditov banke omogočajo ali celo zahtevajo vrsto zavarovanj, zlasti:

  • življenjsko zavarovanje kreditojemalcev ter
  • zavarovanje nepremičnin in premičnin, ki jih financirajo.