Odgovor Združenja bank na novinarska vprašanja glede kreditiranja po Zakonu o jamstveni shemi za mlade, 19.10.2022

Vprašanja:

Prosili bi vas za komentar glede uvedbe jamstvenih kvot po Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, zanima nas predvsem vaše mnenje glede pogojev, namreč med njimi je tudi to, da mora imeti posojilojemalec plačo enako ali nižjo od 1,5-kratnika povprečne mesečne neto plače v Sloveniji. Ali ne bi takšni kreditojemalci bili kreditno sposobni tudi brez poroštva države?

 

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 19.10.2022.