Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede stanovanjske jamstvene sheme za mlade

Vprašanja

  • Kako pri ZBS shemo ocenjujete zdaj, ko je Banka Slovenije za posojila z državnim poroštvom sprejela izjemo makrobonitetnih ukrepov kreditiranja? Na začetku je bilo slišati kar nekaj kritičnih pripomb?
  • Kakšen bo po vašem pričakovanj odziv bank na razpis za razdelitev poroštvenih kvot?
  • In še – koliko bo po vaši oceni zanimanja za shemo med komitenti, glede na to, da bodo posojila ob upoštevanju tega ukrepa na voljo šele čez več mesecev, predvidoma proti koncu letošnjega leta?
  • Glede pogojev se sicer v splošni javnosti pojavlja vprašanje, ali bodo to shemo možno uporabiti za že obstoječa posojila, ki so jih najeli mladi ali mlade družine?  S tem v  zvezi – bodo po vaši oceni krediti po shemi ugodnejši v smislu efektivne obrestne mere od rednih?
  • Kdaj menite, da bodo upravičeni lahko začeli dejansko sklepati prve pogodbe po tej shemi?

 

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 13.5.2022.