Odgovor Združenja bank na novinarsko vprašanje glede Zakona o jamstveni shemi za mlade

Vljudno prosim za vaš odziv na včeraj sprejet zakon o jamstvenih shemah za mlade. Kako menite, da bodo postopale banke pri odobritvah kreditov oz. ali bodo dejansko odobrile kredite mladim v teh primerih ali ne?

 

Povezava na odgovor Združenja bank Slovenije, 8.4.2022.