Odgovori na novinarska vprašanja glede CHF posojil

Vprašanja:

Zanima nas stališče ZBS po zadnji evropski in slovenski sodni praksi, ki vse bolj nagiba tehtnico na stran kreditojemalcev v CHF (ničnost pogodb, odločitev da banke niso upravičene do nadomestila za uporabo kapitala (Sodišče EU je v sodbi C-520/21), možnost začasne odredbe zoper banke in odlog plačil obrokov do zaključka sodnega spora (sodba SEU (C-287/22) … Prav tako na zanima ali ZBS sodeluje pri morebitni pripravi sistemske rešitve pred drastičnim dvigom obrokov in glavnic zaradi SARON-a in potem, ko je US  razveljavilo zakon za ureditev problematike posojil v CHF?

 

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 6.7.2023.