Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede poškodovanih evrskih bankovcev, 4.11.2022

Vprašanja 

-kdaj se šteje, da je bankovec poškodovan; kako je v primeru, če ima imetnik le delček poškodovanega bankovca,

-kje lahko naš bralec zamenja poškodovani bankovec – neposredno v banki/hranilnici ali le v Banki Slovenije,

-kakšni so stroški zamenjave poškodovanega bankovca?

 

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 4.11.2022.