Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede poslovanja in gospodarskih razmer v letu 2022

Pripravljam članek o najuspešnejših družbah v finančnem sektorju v letu 2022.

Zanima nas:

– Kako uspešno se poslovali v letu 2022?

– Kakšne so napovedi za leto 2023?

– Kako na poslovanje vplivajo trenutne razmere na svetovnem trgu?

– Zanimajo nas trendi, kam se vlaga, kje in kako se varčuje?

– Kakšne so razlike v željah pri mladih in starejših komitentih?

 

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 24.11.2022.