Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede stanovanjskega kreditiranja

  1. Banka Slovenije v januarski mesečni informaciji o poslovanju bank (https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/mesecna_informacija_2023_1.pdf) ugotavlja, da je bil novembra 2022 “mesečni prirast k stanju posojil gospodinjstev z 38 milijoni evrov precej pod povprečjem predhodnih desetih mesecev”. Večino poslov so predstavljala stanovanjska posojila. Kje v Združenju bank vidite razloge za to, kakšen je trend v decembru 2022 in januarju 2023?
  2. Kaj podatki Banke Slovenije povedo o kreditni sposobnosti gospodinjstev v Sloveniji, kakšna je primerjava z EU?
  3. Kako na gibanje obrestnih mer za stanovanjska in potrošniška posojila v Sloveniji vpliva dvig obrestnih mer ECB?

 

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 26.1.2023.