Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja glede Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade

Včeraj so v DZ potrdili zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki je namenjen kreditiranju mladih (kot jih opredeljuje zakon), ki niso kreditno sposobni.

Določilo zakona, da so do jamstva države pri najemu stanovanjskega kredita upravičeni kreditno nesposobni prebivalci, je v nasprotju s sklepom BS o makrobonitetnih ukrepih za kreditiranje prebivalstva, ki ga morajo komercialne banke spoštovati. 

  1. Kako to komentirate in ali je zakon po mnenju ZBS sploh izvršljiv? 
  1. Kako bodo po mnenju ZBS glede na sprejeti zakon v prihodnje ravnale komercialne banke in ali pričakujete kakšna navodila BS?

 

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 7.4.2022.