Odgovori Združenja bank na novinarska vprašanja ob Svetovnem dnevu varčevanja, 25.10.2022

Vprašanja:

Koliko denarja imamo torej Slovenci v bankah, koliko se je ta znesek povečal (spremenil) od lanskega julija, ko je znašal 23,8 milijarde evrov (če je možno, lahko morda omenimo še gibanje skupnega zneska v zadnjih petih letih)? Ali še vedno velja, da smo Slovenci eden najbolj varčnih narodov v EU in svetu (kolikšen je zadnji podatek o povprečno privarčevanem znesku od 100 evrov)?

Ali še vedno  sodimo pri tem med bolj konzervativne? Kolikšen je vsaj približen delež vlog na vpogled, koliko depozitov in drugih oblik varčevanja? Kaj so glavni razlogi, da Slovence bolj kot donosnost zanima varnost, kako pomembna je lahko ta lastnost v sedanjih vse bolj negotovih časih?

Kako je na varčevanje vplivala epidemija, ki je prinesla tudi številne dodatke, hkrati pa napoved težjih časov? Kako vsaj načeloma  na to vpliva prihajajoča kriza, kako rastoča inflacija, kako rast obrestnih mer, ki inflacije vseeno ne dohiteva? Je zaradi tega morda že na mestu kakšno opozorilo pred iskanjem preveč tveganih naložb? In še: ali obstaja kakšen podatek, kolikšen je delež Slovencev, ki sploh imajo na banki prihranke?

 

Povezava na odgovore Združenja bank Slovenije, 25.10.2022.