Poroka največkrat povzroči spremembe osebnih podatkov imetnika transakcijskega računa, kot so sprememba priimka, sprememba stalnega ali začasnega prebivališča itd.

Ob podpisu pogodbe o ustanovitvi in vodenju transakcijskega računa so v splošnih pogojih poslovanja s transakcijskim računom med drugim določene tudi obveznosti imetnika glede obveščanja o spremembah. Imetnik transakcijskega računa je tako dolžan banko v določenem roku (največkrat najpozneje v roku petih dni) obvestiti o spremembi svojih osebnih podatkov in drugih spremembah podatkov, ki so vedno navedeni v vlogi za odprtje računa in so potrebni za njegovo vodenje.

Banke namreč ne odgovarjajo za škodo, nastalo zaradi neupoštevanja obveznosti glede sporočanja sprememb.

Povezana opozorila

Poroka

Če bo posledica poroke sprememba priimka ali naslova, vam svetujemo, da vse spremembe čimprej sporočite upravni enoti, potem pa se z veljavnim osebnim dokumentom osebno oglasite v svoji poslovalnici. Banke imajo po zakonu pravico hraniti kopijo vaše osebne izkaznice ali potnega lista.

Razmislite, ali bi bilo smiselno vašega partnerja pooblastiti za uporabo vašega računa, in povprašajte v banki o ugodnostih, ki jih ponuja (npr. družinski kredit).