Nekatere banke pri odprtju računa za novorojenčka ponujajo vrsto ugodnosti (npr. prvi polog na račun, višja obrestna mera, priložnostna darilca). Ob odprtju računa za novorojenčka boste morali predložiti rojstni list in davčno številko novorojenčka.

Povezana opozorila

Rojstvo

Pri odprtju računa za novorojenega otroka, za katerega verjetno še nimate osebne izkaznice ali potnega lista, se identificirate z rojstnim listom in davčno številko otroka. Davčno številko vam davčni urad sicer pošlje sam, lahko pa jo prevzamete osebno na krajevno pristojnem davčnem uradu oz. izpostavi.