Samozaposlitev (samostojni podjetniki)

Domača stran / Z banko skozi življenje / Samozaposlitev (samostojni podjetniki)

Ob samozaposlitvi je treba za odprtje računa za opravljanje dejavnosti predložiti:

 • fotokopijo sklepa o vpisu podjetja v sodni/poslovni (AJPES) register, ki ni starejša od 30 dni (pravne osebe),
 • sklep o vpisu v poslovni register (AJPES),
 • odločbo o vpisu v register društev (društva),
 • fotokopijo obvestila AJPES o matični številki in razvrstitvi podjetja po dejavnosti,
 • fotokopijo potrdila o davčni številki podjetja, zasebnika ali društva,
 • potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ni starejše od 30 dni (zasebniki),
 • osebni identifikacijski dokument in davčno številko.

Banke imajo za samostojne podjetnike oblikovane posebne pakete storitev, ki navadno vsebujejo:

 • poslovno kartico ali več kartic (Maestro, MasterCard),
 • opravljanje plačilnega prometa preko elektronske banke,
 • kredit,
 • druge storitve (lizing, sefi,),
 • dnevno-nočni trezor.

Povezana opozorila

Samozaposlitev

Banke zasebnikom (samostojni podjetniki, kmetje, zdravniki, odvetniki, samostojni kulturni delavci ipd.) navadno ponujajo posebne pakete storitev. Največ ugodnosti lahko uveljavite neposredno ob odprtju računa (brezplačno vodenje, brezplačna elektronska banka itd.).