Ob selitvi je treba banki sporočiti nov naslov stalnega ali začasnega bivališča. Kot dokazilo uporabite veljaven osebni dokument, izdan pri upravni enoti. Banka bo tako spremenila naslove na vseh vaših računih, karticah, kreditih itd. Večina bank omogoča prejemanje izpiskov in drugih obvestil tudi na drug naslov. V skladu z veljavno zakonodajo si banka ob identifikaciji lahko izdela kopijo vašega osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista).

Če se selite v tujino, pred selitvijo zberite tudi vse potrebne identifikacije za predložitev bančnega računa novemu delodajalcu (naziv, naslov, SWIFT – kodo BIC svoje banke in številko računa IBAN). Vse te podatke običajno najdete na izpisku računa.

Naslov večinoma lahko spremenite tudi na daljavo, tako da banki pošljete kopijo osebnega dokumenta skupaj z osebno podpisanim dopisom.

Povezana opozorila

Selitev

Spremembo naslova čimprej prijavite na upravni enoti, potem pa se z veljavnim osebnim dokumentom osebno oglasite v svoji poslovalnici. Banke v svojih podporah poznajo več tipov naslovov (stalni, začasni, naslov za izpiske). Najbolje bo, da spremembo naslova urejate osebno, lahko pa tudi z lastnoročno podpisanim dopisom in kopijo osebnega dokumenta. Banke imajo po zakonu pravico hraniti kopijo vaše osebne izkaznice ali potnega lista.