Sklenitev pogodbe

Pogodba je pisni dogovor med banko in stranko, v kateri obe strani opredelita svoje pravice in obveznosti. Banke praviloma uporabljajo standardizirane pogodbe, kar pa ne pomeni, da se nekatera določila ne dajo sporazumno spreminjati.