Šolanje, študij

Banke učencem, dijakom in študentom ponujajo njim prilagojene storitve, ki so večinoma brezplačne ali pa vsaj cenejše.

Paketi za učence, dijake in študente običajno poleg računa vključujejo tudi uporabo sodobnega bančnega poslovanja – spletno, mobilno in telefonsko bančništvo ter plačilnih kartic.

Obrestne mere za varčevanje študentov so praviloma višje, pri namenskih kreditih za študij pa so lahko ugodnejše od standardne ponudbe bank.Status dijaka ali študenta komitent dokaže s potrdilom o šolanju oz. vpisu, ki ga je običajno treba predložiti na novo za vsako novo šolsko leto.

Povezana opozorila

Opravilna sposobnost

Otroci do 14. leta starosti so popolnoma opravilno nesposobni in ne morejo razpolagati s privarčevanim denarjem. To lahko delajo le zakoniti zastopniki (to so starši), če gre za razpolaganje z nepremičninami, pa morajo to potrditi celo skrbstveni organi. Po dopolnjenem 14. letu je otrok delno poslovno sposoben, popolnoma poslovno sposoben pa je šele z dopolnjenim 18. letom.