Stališča in pripombe ZBS na predlog Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih

Predlog Zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih, ki ga je Državni svet Republike Slovenije poslal v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS, naj bi bil  obravnavan na seji Odbora DZ za finance predvidoma 19. januarja 2022. Poleg mnenj vlade in ECB je objavljeno tudi mnenje zakonodajno-pravne službe DZ, vsa mnenja so izrazito odklonilna do predloga zakona.

 

Povezava na stališča in pripombe Združenja bank Slovenije na predlog zakona.

 

Združenje bank Slovenije
13. januar 2022