Upokojitev

Nekatere banke upokojencem ponujajo posebne ugodnosti.

Ob upokojitvi je treba Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) sporočiti številko transakcijskega (osebnega) računa, da vam bo ZPIZ lahko nakazoval pokojnino.

Priporočljivo je, da ob upokojitvi pregledate vse obveznosti in varčevanja ter jih prilagodite novim zmožnostim oz. aktualnim mesečnim prilivom.

Priporočamo, da se ob upokojitvi z banko dogovorite o:

  • izbiri najprimernejšega računa za upokojence,
  • ureditvi pooblastil za poslovanje z računom in sredstvi,
  • ureditvi zahtevka ZPIZ-u za nakazovanje pokojnine,
  • obstoječem varčevalnem načrtu in po potrebi o morebitni prilagoditvi novim razmeram,
  • varnih naložbah – varčevanje za starost (zdravljenje, oskrba, pomoč, smrt) in izogibanju turbulencam na finančnih trgih,
  • možnosti za varčevanje za potomce (otroci, vnuki),
  • najemu sefa – depoja (vrednosti, oporoka),
  • pomoči pri upravljanju financ (zaupanje, svetovanje, razlaganje, strpnost).

Povezana opozorila

Upokojenci

Banke imajo za upokojence navadno posebne pakete in ponudbo. Zanje povprašajte pri svojem osebnem svetovalcu ali v svoji poslovalnici. Z upokojitvijo se vam ‒ predvsem zaradi spremembe višine rednih prilivov ‒ spremeni boniteta.

Banke imajo lahko tudi nekatere omejitve, kot je najvišja starost ob izteku kredita. Predvsem pri najemu kredita se morate zavedati, da Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ne omogoča vedno plačevanja obrokov kreditov v breme pokojnin, še posebej, če je obrok tako velik, da bi bil preostali znesek pokojnine, ki bi ga ZPIZ nakazal na vaš račun, manjši od minimalne plače. V takem primeru boste morali kreditni obrok plačati s trajnim ali univerzalnim plačilnim nalogom.

Invalidska upokojitev

Preverite, ali ste imeli v banki sklenjena zavarovanja za primer invalidnosti. Zavarovanje je lahko individualno ali pa ste zavarovani kot imetnik kartice.

Unovčitev zavarovanja

Če imate do banke obveznosti in so te zapadle (jih niste pravočasno poravnali), bo banka skladno s pogodbo, na katero je vezano zavarovanje, in internimi akti unovčila sklenjeno zavarovanje. Pred unovčenjem zavarovanja vas bo banka najmanj enkrat pisno obvestila o zapadlem neplačanem dolgu. Svetujemo vam, da se v takem primeru oglasite v banki in skupaj s svojim skrbnikom poiščete najboljše možnosti za plačilo obveznosti. Banka se navadno najprej poplača iz vaših vlog (sredstev) pri banki. Pri poplačilu pa nima prednosti pred upniki, ki so na vaše vloge (sredstva) vložili pravnomočne izvršbe prek sodišča ali davčne uprave.

Če ste svoje obveznosti do banke zavarovali s sklenitvijo zavarovanja (zavarovanje najetega kredita ali limita) pri zavarovalnici, bo po bankinem unovčenju zavarovanja poskušala dolg od vas izterjati zavarovalnica.

Opozarjamo vas, da boste morali dolg vseeno plačati, zaradi dodatnega obračuna obresti pa bo treba zavarovalnici povrniti še večji znesek, kakor če bi takoj plačali banki. Izjema so posebna zavarovanja, ki kreditojemalcu za dokaj ugodna nadomestila zagotavljajo predvsem večjo finančno varnost, saj zavarovalnica ob izrednih dogodkih (brezposelnost ‒ zavarovanje za primer brezposelnosti; smrt, invalidnost – življenjsko zavarovanje kreditojemalca) dejansko prevzame del dolga ali celoten dolg, ne da bi tega kasneje terjala od kreditojemalca.