Vprašanje in odgovor glede unovčitve čeka tujega izdajatelja

Vprašanje: Kje lahko unovčim ček, poslan iz Kanade v EU?
 

Odgovor Združenja bank Slovenije: Po naših informacijah za svoje komitente oz. za tiste, ki nameravajo to postati, takšne čeke zaenkrat unovčuje slovenska podružnica BKS banke (pogoj je torej, da ima prejemnik čeka pri njih odprt račun) – sprejemajo jih v svojih poslovnih enotah in jih unovčujejo preko njihove matične banke v Avstriji. Pogoje unovčitve čeka je smiselno tudi preveriti neposredno pri banki. 

Nekateri prejemniki čekov so se z izdajatelji čeka uspeli tudi dogovoriti, da jim sredstva namesto čeka nakažejo preko bančnega nakazila, zaradi česar se je smiselno o tovrstni obliki izplačila dogovoriti neposredno z izdajateljem čeka. Pri tem je lahko v pomoč obrazec, ki ga izpolni matična banka prejemnika čeka (pri kateri ima odprt račun), ki ga nato prejemnik pošlje izdajatelju čeka, ki na ta način dobi uradno obvestilo, da matična banka prejemnika čeka storitve unovčevanja čekov ne nudi.

Združenje bank Slovenije