Zaposlitev

Osebni oz. transakcijski račun, ki ste ga uporabljali pred zaposlitvijo, lahko navadno nadgradite (npr. iz študentskega računa) in ga z razširjenimi funkcionalnostmi uporabljate naprej (plačilne kartice, elektronska in mobilna banka, limit na računu itd.). Delodajalec vas v Sloveniji ne more prisiliti v uporabo transakcijskega (osebnega) računa pri določeni banki, saj je ta odločitev povsem osebna. Ob zaposlitvi delodajalcu predložite številko bančnega računa, na katerega vam bo nakazoval plačo in druge prejemke iz dela.

Na podlagi zaposlitve si lahko pridobite vrsto dodatnih storitev, ki so pogojene z redno plačo (plačilne kartice, kreditne kartice, limiti na transakcijskem (osebnem) računu, krediti).

Ob redni zaposlitvi tudi prenehajo nekatere pravice, ki jih je oseba lahko uveljavljala na podlagi statusa študenta oz. dijaka (brezplačno vodenje transakcijskega (osebnega) računa, brezplačna uporaba elektronske banke ipd.).

Priporočamo, da se ob zaposlitvi z banko pogovorite o:

 • izbiri primerne vrste računa,
 • plačilno/kreditnih karticah,
 • uporabi elektronske in mobilne banke,
 • izdelavi prilagojenega finančnega načrta varčevanja, ki vključuje različne možnosti in ponudbe banke za posamezne namene:
  • stanovanjskem varčevanju,
  • rentnem varčevanju,
  • naložbenem varčevanju,
  • pokojninskem varčevanju
  • in še čem,
 • izdelavi finančnega načrta za kreditiranje dolgoročnih projektov in
 • zapiranju morebitnih obveznosti, ki izhajajo še iz zadolžitve za študij.

Povezana opozorila

Uveljavitev bonitet s časovnim zamikom

Banke pri svojih strankah preverjajo boniteto skozi daljše obdobje. Navadno ob različnih odobritvah zahtevajo podatke za vsaj tri redne prilive iz plače. Razlika je tudi, ali ste zaposleni za določen ali za nedoločen čas.

Sprememba storitev in tarife (študent, zaposleni, upokojenec)

Banke so oblikovale posebne ponudbe za posamezne ciljne skupine prebivalstva.

Ob spremembi statusa se vam lahko spremenijo ugodnosti (povečajo ali zmanjšajo), kar je navadno opredeljeno že v pogodbah in splošnih pogojih poslovanja. Banke ne smejo enostransko spreminjati pogojev poslovanja.  

V skladu z veljavno zakonodajo se banke o spremembah poslovnih pogojev običajno dogovarjajo individualno in pridobijo osebno privoljenje strank. Pri množičnih poslih pa z dovolj zgodnjim obveščanjem (v veljavi je dvomesečni rok) poskrbijo, da imajo stranke možnost in pravico brez posledic prekiniti poslovno sodelovanje, če se ne strinjajo z novimi, spremenjenimi pogoji poslovanja.

Tako kot ima stranka v pogodbi opredeljene pravico in pogoje odstopa od pogodbe, si to pravico običajno v pogodbo zapišejo tudi banke.