Spremembe insolvenčne zakonodaje so nujne

Spremembe insolvenčne zakonodaje so nujne

Na 12. strokovnem srečanju glede aktualnih vprašanj insolvenčnega prava, ki je potekalo od 22. do 23. septembra v Portorožu, je na panelni razpravi o položaju zavarovanih upnikov v postopkih prestrukturiranja po sodbi US RS Up-319/19 z dne 15.4.2021 kot govorec poleg...
Spremembe insolvenčne zakonodaje so nujne

Združenje bank Slovenije se pridružuje stališču, da ureditev, ko stroški testiranja bremenijo delodajalce, negativno vpliva na celotno slovensko gospodarstvo ter, da naj vlada zagotovi ustrezno ureditev testiranja

Združenje bank Slovenije se pridružuje stališču Gospodarske zbornice Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije ter Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, objavljenem dne 9....