Odnos javnosti do problematike posojilnih pogodb v CHF

Odnos javnosti do problematike posojilnih pogodb v CHF

Raziskavo je izvedla agencija Ninamedia izvedli med 13. in 14. marcem 2018. Zbiranje podatkov je potekalo v kombinaciji telefonskega (CATI) in spletnega (CAWI) anketiranja, pri čemer spletni del predstavlja dopolnitev osnovnemu telefonskemu vzorcu. Skupna velikost...
Odnos javnosti do problematike posojilnih pogodb v CHF

Mnenje javnosti glede hitrega odobravanja kreditov

Raziskavo je izvedla agencija Ninamedia izvedli med 12 in 13. marcem 2019 in v istem obdobju leta 2018. Zbiranje podatkov je potekalo v kombinaciji telefonskega (CATI) in spletnega (CAWI) anketiranja, pri čemer spletni del predstavlja dopolnitev osnovnemu telefonskemu...